A fenti naptár a következő, nyilvános megosztási linken beágyazható asztali naptárakba, mint a Thunderbird Lightning kiegészítőjébe, vagy az Outlook-ba, de minden olyan Naptárba is, mely képes kezelni az *.ICS kiterjesztést. Link: https://www.google.com/calendar/ical/magyarpredikaciok%40gmail.com/public/basic.ics

2014. december 28., vasárnap

Prédikáció: Vasárnap Karácsony nyolcadában

Kedves testvérek!

"Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, melynek ellene mondanak"

Mai világunkban elválasztódnak a nézetek. A katolikus egyház 2000 éves tanítása egy jel, melynek ellentmondanak. Nemcsak a világban, hanem az egyházban is, az úgynevezett hivatalos egyházban, mely teljesen átadta magát a II. Vatikáni Zsinatnak.

2014. december 26., péntek

Prédikáció: Szent István vértanú

Kedves testvérek!

Szülőfalumban, Siering Steyernél a plébánia templom Szent István protomártírnak van szentelve. A templom belsejét egy gyönyörű újgótikus főoltár alkotja. A főmotívum egy drámai jelenet: Szent István megkövezése. Szent István térdel a földön, kezeit az éghez emelve, miközben az emberek köveket szednek fel a földről és felé dobják.

2014. december 25., csütörtök

Prédikáció: Karácsonyi mise

Kedves testvérek!

A világ egy kozmosz - az ige testé vált.

A hajdani görögök a világot kozmosznak nevezték. A modern emberek, ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt mondják, a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A világ a semmiség ásító mélysége. Az ember nem istentől van és nem is istenhez megy vissza. A világ rejtélyes módon keletkezett és egy napon tűzben megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme.

Prédikáció: Éjféli mise

Kedves testvérek!

De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” [Mik 5,1]

Milyen titokzatos és hatalmas prófécia? Mikeás próféta biztosan nem túlzott e szavakkal. 722-ben jelentette be ezzel a próféciával a messiás születését. Egyidejűleg Izájás próféta színre lép és 733-ban mondja: "Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” [Iz 7,14]

2014. december 8., hétfő

Prédikáció: Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás

Kedves hívek!

A mai Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük. Sokan azt gondolják, hogy a Szent Szűz tisztaságát ünnepeljük. Igen, de ennél sokkal többet. Mert mit jelent a "Szeplőtelen Fogantatás"? A Lourdesi kis Bernadette magától Szűz Máriától hallotta ezt a nevet - de mit is jelent ez? Csak a teológiailag képzett felnőttek értették a "Szeplőtelen Fogantatás" jelentését, értelmét.

2014. december 7., vasárnap

Prédikáció: Advent II. Vasárnapja

Advent: Várakozás az Úr eljövetelére
Kedves testvérek!

Az olvasmányban hallottuk: "Sarja támad Izájának, aki a népek uralkodójává emelkedik." Ezt a tényt láthatjuk nagy stílusban, amikor a római birodalom megtér Konstantin császár alatt a kereszténységhez 312-ben. Azóta is történnek hasonló megtérések, például amikor felemelkednek a katolikus frankok a népvándorlás idején, amikor uralkodtak Európában. Krisztus után 800 karácsonyán megkoronázták Rómában Nagy Károlyt, a frankok királyát. Így ismét biztosítva volt Európa katolikus formálása, miután a római birodalom 300 évvel korábban a germán népek hódításával elbukott.

2014. november 16., vasárnap

Prédikáció: Szent Cecilia

Kedves testvérek!

Lefebvre érsek kezdettől fogva támogatta a Papi Testvériségben a gregorián éneket a Szentmise Liturgiájában. Ez egy jelentős különbség a modern liturgiához. Nagyon patrónusunk Szent X. Piusz biztosan örül a menyben az istentisztelet méltó ünneplésének a buzgóságáért. Ő rendelte el az egyházzenéről szóló Motu Proprójában, hogy legyen karének az iskolákban. 1903. november 22.-re tette, mindössze négy hónappal pápává választása után. Ez Szent Cecília, szűznek és mártírnak, az egyházzene patrónusának az ünnepe.

2014. november 2., vasárnap

Prédikáció: Halottak napja

Kedves testvérek!

X. Szent Piusz pápa kompendiumában olvashatjuk a 9. hittételben: "Hiszek a egy, szent katolikus egyházban, a szentek közösségében." és a 147. kérdésben "Hol vannak az egyház tagjai?"
A válasz: "Az egyház tagjai részben a mennyekben, a dicsőséges egyházat képezik; részben a tisztítótűzben, a szenvedő egyházat képezik, részben itt a földön, ahol a harcoló [küzdő] egyháznak ismerjük.

2014. november 1., szombat

Prédikáció: Mindenszentek

Kedves testvérek!

Ma a Szent X. Piusz Papi Testvériség alapításáról szeretnék beszélni, mely 1970. november 1.-n volt. Holnap pedig a megholt lelkekről. 44 évvel ezelőtt ment el Lefebvre érsek a svájci Freiburg püspökéhez, Mgr. Charrierehez. Ezen a napon dőlt el, hogy a helyi püspök elismeri-e a Szent X. Piusz papi Testvériség megalapítását. 4 hónapja vizsgálta a szabályzatokat.

2014. október 31., péntek

Teljes búcsú feltételei

"A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn "nyomai", a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexeinkben); ezért van szükségünk megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az ideigtartó büntetésre, a "tisztítótűzbe". A teljes búcsú az "ideigtartó" büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja. A teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért vagy önmagunkért."

A Szent X. Piusz Papi Testvériség Generális Háza nyilatkozata VI. Pál pápa boldoggá avatásának alkalmából

A rendkívüli, a családról szóló szinódus befejezése alkalmából Ferenc pápa vasárnap, október 6. 2014 boldoggá avatja VI. Pál pápát.

A Szent X. Piusz Papi Testvériség aggályait fejezi ki a legutóbb elhunyt pápák boldoggá és szenté avatásaival kapcsolatosan.

A felgyorsított boldoggá, illetve szenté avatási eljárások az egyház bölcs, évszázados szabályait figyelmen kívül hagyja.

2014. október 19., vasárnap

Krisztus Király ünnepe

Idézet Lefebvre érsek könyvéből, "Megfosztották a koronájától":

"Kortársaink jelentős része azok nyomdokaiban lépked, akik a múlt században nyerték el a filozófus címet, és azt állítják, hogy minden hatalom a néptől származik. Itt válik szét az út a katolikus és az új mesterek között. A katolikusok a parancsolás jogát Istenben keresik, és természetes forrásként onnan is árad, a szükséges princípiumból."

2014. október 12., vasárnap

18. Vasárnap Pünkösd után - Rafael arkangyal és Tóbit

Kedves testvérek!

A szeptember az angyaloknak szentelt hónapnak számít Szt. Mihály főangyal szeptember 29-i ünnepével. Októberben van még az őrangyalok ünnepe, 2-án, és Rafael főangyalé, 24-én. Ez utóbbival az Ószövetségben, Tóbiás könyvében találkozhatunk, és ennek kapcsán az angyalok jelentőségére szeretnék rámutatni. Tóbiás könyve családregényként olvasható, és igen tanulságos az Istennek tetsző élet, valamint az angyalok tevékenységének vonatkozásában.

2014. október 11., szombat

Vizitáció Kelet-Magyarországon 2014.09.04-06 [Képekkel és 2 fontos hírrel]

2014. szeptember első hétvégéje piros betűs ünnep volt a Piusz közösség kelet-Magyarországi hívei számára, mert a közösség életében először látogatott elöljáró Budapesten túlra. Pedig Miskolcon 2009. október 18-a óta vannak rendszeresen tradícionális - tridenti - rítusú szentmisék a Piusz közösség által bemutatva, de közben Debrecenben is alakult egy közösség, akiket ellátnak, mert egyéb okok miatt tridenti rítusú szentmise nélkül maradt ez a közösség.

2014. szeptember 21., vasárnap

15. Vasárnap Pünkösd után - "Szűz Mária édes és hadsereg egyben"

Kedves hívek!

Két hét múlva zarándokol a ausztriai tartomány Mariazellbe. Ez a zarándokhely volt a magyarok egyik legfontosabb zarándokhelye, és ma is az. Ezért is szeretnék néhány szót Máriához és Mariazellhez mondani.

2014. szeptember 7., vasárnap

Szent X. Piusz pápa ünnepe (Szeptember 3.)

Kedves hívek!

A Szent X. Piusz Papi Testvériségnek ritka megtiszteltetése, hogy patrónusa az egyik legnagyobb pápai személyiség történelmünkben. Tisztelt Védőszentünk mai ünnepén nagy csodálattal és bizalommal nézünk mennyei védnökünkre, akire testvériségünket bízták. Idén halála 100. évfordulóját ünnepeljük, kérdezhetjük: milyen jelentőséggel bír Szent X. Piusz a mai időkben. Patrónusunkat a legnagyobb pápák közé sorolhatjuk, mivel rendkívüli szent életével példaképként mutatta meg a pápaság adminisztrációját a nehéz időkben. Nem csak nagy szent volt, de kiváló vezető egyéniség Szent Péter trónján.

2014. augusztus 17., vasárnap

10. Vasárnap Pünkösd után

Kedves hívek!

Ma a 10. vasárnapot ünnepeljük pünkösd után és egyben előrevételezve is Magyarország védőszentjének, Szent István királynak az ünnepét e hónap 20. áról. Mindenek előtt szeretnénk csodálni elmélkedni az az imához való szeretetéről, a Szűzanya iránti tiszteletéről halála napján Augusztus 15-én, a nagy "nőnap"-n és a vallás szeretetéről.

2014. augusztus 3., vasárnap

Kármelhegyi skapuláré, illetve barna skapuláré

Kedves hívek!

Két Mária ünnep között vagyunk, július 16. Ünnepeljük a Kármelhegy ünnepét és augusztus 15. Következik Mária mennybevitele. Ehhez jön még holnapután augusztus 5. havas Boldogasszony, megemlékezésül Róma legnagyobb Mária temploma, Santa Maria Maggiore, felszentelése alkalmából. Augusztus 22. pedig Mária szeplőtelen szívét ünnepeljük.
Már csak e ünnepek sokasága is mutatja, hogy a Szűzanyának milyen központi szerepel van a katolikus Egyházban.
Ez miért van így?

2014. július 20., vasárnap

6. Vasárnap pünkösd után

Kedves hívek!

Milyen szépen ragyog a Szent Katolikus Egyházunk, amikor a mai vasárnapi szövegeket halhatjuk, a keresztelésről, lényeges hitigazságokról és a Szent Eucharisztiáról. Ezért is irritál minket az egyház mai állapota. Mi történik? Az egyház manapság miért nem a föld sója és a világ világossága? Mi, itt a Szent X. Piusz papi testvériségben ismerjük az okokat, mivel alapítónk, Marcel Lefebvre érsek, felvilágosított minket a Modernizmusról és a Liberalizmusról.

2014. július 6., vasárnap

4. Vasárnap [Prédikáció másik szemszögből]

Mostantól két FSSPX atya misézik Magyarországon. Rev. Papp Péter atya magyar anyanyelvű. Az ő szentbeszédeit hangfelvételen rögzítjük, majd abból kerül gépelésre szövegszerkesztőben. Ezért az Ő szentbeszédeit kb. 2-4 hét késéssel kerülnek a honlapra, attól függően, hogy mennyi szabadidővel rendelkezik a gépelést végző HÖLGY, akinek különös hálánkat fejezzük áldozatos, karitatív vállalásáért.

Kedves Jó Testvéreim! 

Mondhatjuk azt, hogy 1 év után ismét találkozunk. Legalábbis így mostmár szemtől szembe és sokkal közelebbről, mint egy telefon, vagy egy email. És öröm számomra azt látni, hogy az a fajta halfogás amit ott Péter apostol és a többiek elkezdtek, és amelyeket Jézus átalakított, hogy emberek halászává teszlek titeket, (hát ez) itt is mos tmár lassan kezd beérlelődni.

4. Vasárnap Pünkösd után

Kedves hívek!

1989. július 1-én Ő excellenciája Bernard Fellay püspök úr szentelt pappá Zaitzkofenben. Így a napokban ünnepelhetem papszentelésem 25. évfordulóját. Szeretném ezt az alkalmat megragadni és a mai napon a papságról beszélni. Az egyik kedvenc példabeszédem ehhez a témához, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd.

2014. június 15., vasárnap

Szentháromság Vasárnap

Kedves hívek!

Lefebvre érsek a következőt mondta: "A Szentháromság officiuma, tehát a Szentmise és a breviárium, a liturgikus év megkoronázása. A Szentháromság az a nagy titok, amely által Isten tervei megvalósulnak." (208. oldal)
"Ha nem lenne a Szentháromság, úgy nem lenne megtestesülés és megváltás sem. Így ez a nagy titok, amely az egész örökkévalóságban boldogítani fog, mindenekelőtt a Szentháromság titka."

2014. június 8., vasárnap

Pünkösd Vasárnap [képekkel]

Kedves hívek!

Pünkösd az egyház alapítás ünnepe. Az első pünkösdi ünnepen kezd az egyház terjeszkedni. Pünkösdkor kezdi tulajdonképpen el a Szentlélek munkálkodását. A Szentlélek az egyház lelke, a Szentlélek az egyház és minden keresztény léleknek az életadó lelke.

2014. június 1., vasárnap

Krisztus mennybemenetele utáni vasárnap

Kedves hívek!

Az ígért lélek a Szentlélek és sajátossága, hogy bátorságot, erőt és vigasztalásokat nyújtson, ahogy Loyolai Szent Ignác a lelkigyakorlati könyvében a "lelkek megkülönböztetése" alatt írja.
Ezt az erőt érezzük az igazi Szenteknél. (az "Assisi-pápát, II. János Pált és a többi zsinat-szentet inkább tegyük zárójelbe) különösen az első keresztényeknél és itt is kiemelve a mártírokat. Milyen életvidáman és bátran a lesznek hitükben és szeretetükben Krisztus iránt leírva.

2014. május 18., vasárnap

4. Vasárnap Húsvét után

Kedves hívek!

A Szent Evangéliumban az Úr a Szentlélek eljöveteléről beszél. A Szentlélek az "igazság lelke", a "vigasztaló" ő fog benneteket minden igazságra tanítani. A Szentlélekre szükségünk van. Egy nehéz krízisben élünk, a modernizmus krízise az egyházban. Erről a tévhitről nyugodtan mondhatjuk az Evangélium szavaival "Egy bűn, mivel nem hittek bennem." "Bennem" ez azt jelenti, hogy JÉZUSBAN, testében és lelkébe, istenségeben és emberiségében. A modernisták nem hisznek Jézusban mint igaz és egyetlen Isten.

2014. május 11., vasárnap

3. Vasárnap Húsvét után [kiegészítéssel]

Kedves hívek!

De pace - a békéről (Summa Theologica 2-2, q29a4)
A húsvéti hetekben Aquinoi Szent Tamás a Summa Theologica könyvében egy, a békéről szóló prédikációt javasol. Ezt szeretném én is felhasználni, mivel nagyon jól illik a húsvéti időszakba. A béke bizonyos értelemben a legmagasabb cél ahogy Szent Tamás mondja: „Pax est quodammodo finis ultimus." "Pax vobis A béke legyen veletek." Így köszönti az Úr az apostolokat és tanítványait miután feltámadt.

2014. május 4., vasárnap

Jópásztor Vasárnapja

Kedves hívek!

A Jó pásztor képét már a római katakombákban is megtalálhatjuk és ez azt bizonyítja, hogy már az ókeresztények is ezt a képet szerették. Sok pogány keresztény szeretet lenni is azt a kérdést tették fel, hogy Isten megbocsájtja e bűneiket. Tényleg lehetséges, hogy Isten szeret minket és minden léleknek utána megy, még az elveszett bárányt is a vállán hordozza?

2014. április 20., vasárnap

Húsvét Vasárnap

Kedves hívek!

Kedves hívek!

Szent Pál a mai olvasmányban kiáltja hozzánk:"... húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták!" És a Glóriában is énekeljük:"Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit." Hogyan létezik az, kérdezhetnénk, hogy a Húsvéti Szent misében ennyit beszélünk a halálról? Pius Parsch kanonok egy magyarázatában a mai ünnephez következőt írja: "Ne a feltámadásra figyelj, hanem Krisztus halálára a Húsvéti Szent mise témájára." (Pius Parsch:"Das Jahr des Heiles", Klosterneuburg bei Wien 1952)

2014. április 13., vasárnap

Virágvasárnap

Virágvasárnap először az Úr Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepe, azután az Úr szenvedésének a kezdete.
1. Történet. Virágvasárnap ünnepe Jeruzsálemből származik. A kereszténység felszabadulása után a IV. században hamarosan nagy fénnyel kezdték megünnepelni. Először az Olajfák hegyén jöttek össze a Jeruzsálemben lakó keresztények és ott imádkoztak. Közben a Szentírásnak a mai napnak a megfelelő részeit olvasták. Azután felolvasták az Úr Jézusnak bevonulásáról szóló evangéliumot. Majd pálma- és olajágakkal kezükben bevonultak ők is a püspökkel és a papokkal a városba. Közben a Benediktus antifónát énekelték. A körmenet az Anastasis templomban fejeződött be. - Nyugaton eleinte domika competentium volt a vasárnap neve, mert a keresztségre készülőknek sok helyen most mondták el először a Hitvallást - ez a traditio Symboli - hogy ezt kivülről megtanulják. A VIII. század végefelé terjedt el nyugaton is ez a keleti ünnep és ettől kezdve nevezik Dominica (in ramis) Palmarumnak.

2014. április 6., vasárnap

Szenvedés vagy Fekete Vasárnap

Kedves hívek!

"Krisztus azonban a ránk váró javak főpapjaként jött el, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett." [Zsid 9,11-12]

2014. március 23., vasárnap

Dokumentumfilm a testvériségről

A német ARD TV csatorna 2011-ben fél órás filmet készített a Piusz testvériségről. Ezt nézhető meg a következő filmben.

2014. március 16., vasárnap

2. Vasárnap Nagyböjtben

Kedves hívek!

A mai evangélium a Táborhegyre visz minket: a hagyomány szerint ott történt Krisztus színeváltozása. A három apostolt, Pétert Jakabot és Jánost erősíteni kellett mivel a megváltó egyre világosabban beszélt szenvedéseiről. Ismerniük kellett, miért fog szenvedni: a mennyország miatt. Egy keveset megtapasztalhattak belőle: "arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény." [Mt 17,2]

2014. március 9., vasárnap

1. Vasárnap a Nagyböjtben

Kedves hívek!
Az első Nagyböjti vasárnapon az Úr, ahogy a Szent Evangéliumban olvashatjuk a "Lélektől a sivatagba vezettetett." A Schott misekönyv zárójelben ezt pontosítja: " a Szentlélektől" Tehát a Szentlélek által lesz Urunk a sivatagba vezetve "hogy az ördög megkísérthesse". 40 napig és 40 éjszakán át böjtöl az Úr, elkülönítve és egyedül a sivatagban.
Ez nem egy jelzés arra, hogy ugyan ezt tegyük és kövessük az Urunk példáját?

2014. március 2., vasárnap

Qinquagesima vasárnap

Az énekek éneke. A Szeretet Himnusza. A mai Szent Lecke nem hiába híres. Minden mondatáról el lehetne elmélkedni. Az igazi keresztény szeretetről szól. Szinte minden bekezdésnél megvallhatjuk magunknak: "Ez nehezemre esik", vagy "ettől még messze vagyok".
Azokra a szavakra gondolok mint:

2014. február 23., vasárnap

Papszentelés Zaitzkofenben 2012-ben [videó]

A Szent X. Pius Papi Testvériség 2012. július 1-én Zaitzkofenben 2 papot szentelt Krisztus szolgálatára. Ez látható mai videónkon.

2014. február 17., hétfő

Előböjt és Nagyböjt

Septuagesima vasárnapjával megkezdődik egy fajta előkészület a böjti időszakhoz. Buzdítva leszünk, hogy megvizsgáljuk bűneinek, azokat őszintén bánjuk meg és nagylelkűen engeszteljünk értük.
Következő módon tehetjük ezt meg:

2014. február 16., vasárnap

Septuagesima Vasárnapja

Kedves hívek!
"Ábrahám gyerekei vagyunk! Mi tudna már velünk történni? A kiválasztott néphez tartozunk! Biztosak vagyunk üdvözségünkben!"
Így beszélt néhány farizeusi gondolkodású ember Izrael népéből. De Szent Pál komoly szavakkal beszél a Szent Olvasmányban: az atyák kegyelmet kaptak és jó szándékban részesültek! Igen!

2014. február 9., vasárnap

Vízkereszt utáni ötödik Vasárnap

Kedves hívek!

A mai Vasárnap a Szent Máté szerinti [13,24-30] evangéliumban a búzáról és a konkolyról halhattunk. Egy olyan példáról szólt, mely a mai egyházkrízisben is fontos.
 

Mi a búza?

2014. február 2., vasárnap

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Kedves hívek!

"Lumen ad revelationem gentium. A népek világosságának fénye."

Ez a dicshimnusz hangzik el az agg Simeontól, amikor a kis Jézust tartotta kezében, ez hangzik el a mai ünnepen. Ténylegesen azt állapítjuk meg, hogy ahol a Megváltót felveszik, átölelik, ott világosság lesz. Ez érvényes az ember személyében, a családokban vagy egész népeknél is.

2014. január 26., vasárnap

Templomszentelés Berlinben [videó]

A Szent X. Pius Papi Testvériség 2013. május 25-én egy új templomot adott a híveknek Berlinben, melynek a titulusa vagy védőszentje Szent Péter. A következő filmen a templomnak Mrsg. Fellay püspök úr általi felszentelésének rövid összefoglalója látható.

2014. január 19., vasárnap

Vízkereszt utáni második Vasárnap

Kedves hívek!

A házasság manapság közönséges dologgá vált, "világi dologgá" ahogy Luther mondta és ezért manapság lekicsinyelve, világiasan és tiszteletlenül kezelik. Isten teremtési rendjében viszont a házasság szentély. Egy olyan szentély, ahol lelkek érlelődnek isten megszentelő kegyelmében és pedig a házastársak lelkei. Egy szentély, ahol a lelkek felnőnek " ...gyarapodnak bölcsességben, korban és kedvességben..." mint a gyerekek. 

2014. január 12., vasárnap

Szent Család ünnepe

Kedves hívek!

Ez a téma manapság különösen fontos mivel a liberálisok el akarják törölni az Isten alkotta családi rendet. El akarják hitetni velünk, hogy a hagyományos, természetes apa-anya-gyerekek családi forma elavult. Ez nem csak a katolikus tanítással és hittel ellentétes, de a józan ésszel is.
Ugyanis a következőket állítják:

A tartományi előljáró hivatalos nyilatkozata

Kedves hívek!

Sajnálattal kellett az új év kezdetén egy fájdalmas eseményt tartományunkban tapasztalni. Fuchs atya január 6-án elhagyta a Szent X. Piusz Papi Testvériséget. Hosszabb ideje már nem tudott testvériségünkkel azonosulni. Különösen az utóbbi években a Rómával való kapcsolatainkat ítélte el. Akkor is, ha tudtunk hozzáállásáról, mégis mélyen sajnáljuk váratlan döntését.

2014. január 5., vasárnap

Jézus Szent Neve

Krisztusban kedves hívek!

Engedjétek meg, hogy a holnapi Epifánia ünnephez egy rejtvényt adjak fel nektek, amelyen talán csodálkozni fogtok mivel tényleg rejtélyesen hangzik, de ha megoldottuk, talán még jobban fogtok elcsodálkozni, mivel ez a Három király ünnepének mélységét és elrejtett szépségét mutatja meg nektek. Ezt a rejtélyt nem én találtam ki hanem az egyház liturgiájában, a Reggeli Dicséret Benedictus antifónájában található:

2014. január 1., szerda

Új év - parancsolt ünnep

Kedves hívek!


Az Új év kezdetén szeretném Nektek áldásomat kívánni. Legyen ez egy boldog, békés és áldott Új év Nektek. Az Úr áldása kísérjen benneteket minden nap és kezdjétek ezt az új évet reményteljesen, bátran és erős bizalommal fordulva Istenhez. Ez a vidám, keresztény remény mindannyiunk számára szükséges. Ha csak egy pillantást vetünk a világ eseményeire, akkor ténylegesen nehéznek tűnik és évről évre nehezebb lesz, tényleg reményteljesen a jövőbe nézni.