A fenti naptár a következő, nyilvános megosztási linken beágyazható asztali naptárakba, mint a Thunderbird Lightning kiegészítőjébe, vagy az Outlook-ba, de minden olyan Naptárba is, mely képes kezelni az *.ICS kiterjesztést. Link: https://www.google.com/calendar/ical/magyarpredikaciok%40gmail.com/public/basic.ics

2014. december 28., vasárnap

Prédikáció: Vasárnap Karácsony nyolcadában

Kedves testvérek!

"Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, melynek ellene mondanak"

Mai világunkban elválasztódnak a nézetek. A katolikus egyház 2000 éves tanítása egy jel, melynek ellentmondanak. Nemcsak a világban, hanem az egyházban is, az úgynevezett hivatalos egyházban, mely teljesen átadta magát a II. Vatikáni Zsinatnak.

2014. december 26., péntek

Prédikáció: Szent István vértanú

Kedves testvérek!

Szülőfalumban, Siering Steyernél a plébánia templom Szent István protomártírnak van szentelve. A templom belsejét egy gyönyörű újgótikus főoltár alkotja. A főmotívum egy drámai jelenet: Szent István megkövezése. Szent István térdel a földön, kezeit az éghez emelve, miközben az emberek köveket szednek fel a földről és felé dobják.

2014. december 25., csütörtök

Prédikáció: Karácsonyi mise

Kedves testvérek!

A világ egy kozmosz - az ige testé vált.

A hajdani görögök a világot kozmosznak nevezték. A modern emberek, ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt mondják, a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A világ a semmiség ásító mélysége. Az ember nem istentől van és nem is istenhez megy vissza. A világ rejtélyes módon keletkezett és egy napon tűzben megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme.

Prédikáció: Éjféli mise

Kedves testvérek!

De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” [Mik 5,1]

Milyen titokzatos és hatalmas prófécia? Mikeás próféta biztosan nem túlzott e szavakkal. 722-ben jelentette be ezzel a próféciával a messiás születését. Egyidejűleg Izájás próféta színre lép és 733-ban mondja: "Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” [Iz 7,14]

2014. december 8., hétfő

Prédikáció: Conceptio Immaculata - Szeplőtelen Fogantatás

Kedves hívek!

A mai Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük. Sokan azt gondolják, hogy a Szent Szűz tisztaságát ünnepeljük. Igen, de ennél sokkal többet. Mert mit jelent a "Szeplőtelen Fogantatás"? A Lourdesi kis Bernadette magától Szűz Máriától hallotta ezt a nevet - de mit is jelent ez? Csak a teológiailag képzett felnőttek értették a "Szeplőtelen Fogantatás" jelentését, értelmét.

2014. december 7., vasárnap

Prédikáció: Advent II. Vasárnapja

Advent: Várakozás az Úr eljövetelére
Kedves testvérek!

Az olvasmányban hallottuk: "Sarja támad Izájának, aki a népek uralkodójává emelkedik." Ezt a tényt láthatjuk nagy stílusban, amikor a római birodalom megtér Konstantin császár alatt a kereszténységhez 312-ben. Azóta is történnek hasonló megtérések, például amikor felemelkednek a katolikus frankok a népvándorlás idején, amikor uralkodtak Európában. Krisztus után 800 karácsonyán megkoronázták Rómában Nagy Károlyt, a frankok királyát. Így ismét biztosítva volt Európa katolikus formálása, miután a római birodalom 300 évvel korábban a germán népek hódításával elbukott.