A fenti naptár a következő, nyilvános megosztási linken beágyazható asztali naptárakba, mint a Thunderbird Lightning kiegészítőjébe, vagy az Outlook-ba, de minden olyan Naptárba is, mely képes kezelni az *.ICS kiterjesztést. Link: https://www.google.com/calendar/ical/magyarpredikaciok%40gmail.com/public/basic.ics

2015. december 25., péntek

Prédikáció: Karácsonyi mise

Kedves testvérek!

A világ egy kozmosz - az ige testé vált.

A hajdani görögök a világot kozmosznak nevezték. A modern emberek, ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt mondják, a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A világ a semmiség ásító mélysége. Az ember nem istentől van és nem is istenhez megy vissza. A világ rejtélyes módon keletkezett és egy napon tűzben megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme.

Prédikáció: Éjféli mise

Kedves testvérek!

De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” [Mik 5,1]

Milyen titokzatos és hatalmas prófécia? Mikeás próféta biztosan nem túlzott e szavakkal. 722-ben jelentette be ezzel a próféciával a messiás születését. Egyidejűleg Izájás próféta színre lép és 733-ban mondja: "Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” [Iz 7,14]

2015. december 6., vasárnap

Prédikáció: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

Kedves hívek!

Adventben várjuk a mi Urunk, Üdvözítőnk és Megváltónk eljövetelét. Az Ószövetség által készülünk fel erre, azonban közvetlenül egy választott Edény, a Szeplőtelen Fogantatás által. Azonban ez egyáltalán lehetséges: Mária eredendő bűn nélkül fogantatott? Hogyan is egyeztethető össze azzal a hittétellel, miszerint: Minden embernek szüksége van a megváltásra, vagyis: ez megköveteli az üdvösség szükségességét Jézus Krisztus által, mivel van eredendő bűn.

2015. november 15., vasárnap

Prédikáció: Halottak napja

Kedves Hívek!

Egy temető bejáratánál ezeket a szavakat olvastam, amelyeket az elhunytak az élőknek, a közeli temetőlátogatóknak, mondanak:

Azok, akik most ti vagytok, egyszer mi voltunk; azok, akik most mi vagyunk, egyszer ti is lesztek.
Ezért nagyon hasznos November hónapban gyakrabban a temetőbe látogatni és egyúttal gondolni és számolni az elkerülhetetlennel ebben az életben: a halállal.

2015. november 1., vasárnap

Prédikáció: Mindenszentek ünnepe

Kedves Hívek!

„Az Egyház ünnepli ezt az igazi keresztény családi ünnepet…“: így nevezi a német nyelvű kis misekönyv November 1-jét. Örömmel gondolunk azokra, akik már otthon élnek, vagyis az Örök Hazában, a Mennyben élnek. Nemcsak a hivatalosan kanonizált szentek ők, hanem mindazok, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg. Hacsak még a tisztítótűzben vannak.

2015. október 18., vasárnap

Prédikáció: „Magyarok Nagyasszonya“ ünnepe

Kedves hívek!

Magyarok Nagyasszonya (latinul Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. Magyarországon a Katolikus Egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a magyarok a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért.

2015. október 11., vasárnap

Prédikáció: Szűzanya Istenanyasága

Kedves Hívek!

Ma, Október 11-én Szűz Mária Istenanyaságának ünnepét üljük. Ez az ünnep az Efezusi Zsinatra emlékeztet bennünket, amely 431-ben kimondta, hogy „az Emmánuel valóban Isten és így a Szent Szűz Istenszülő“. 1931-ben ünnepelték ennek az 1500-dik évfordulóját. Visszatérve erre az eseményre XI. Piusz pápa vezette be a Mária istenanyaságának ünnepét.

2015. szeptember 27., vasárnap

Nyilatkozat - A menekült dráma és az Imakuláta

Döbbenettel állunk a jelenlegi menekültdráma előtt, amely egyre nagyobb és aggasztóbb méreteket ölt. Nemcsak a bevándorlók nyomorúsága aggaszt minket, hanem kontinensünk, Európa jövője is, melyet teljesen elfoglalnak és további inváziók fenyegetik. Az Európai Unió politikusainak a tervtelensége szintén aggódással tölt el minket. Miközben országaink a káoszba süllyednek el, ők e gigantikus kihívás megoldási lehetőségein veszekednek. Szinte két hete nem lehet a vonttal Budapestre utazni mivel az ottani Keleti pályaudvar gyakorlatilag meg van szállva, a bevándorlók csatákat vívnak a rendőrséggel.

2015. szeptember 20., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd után 17. Vasárnap - Szent Mihály arkangyal ünnepére

Kedves Hívek!

312. október 29-én Konstantin császár Rómából megütközött társcsászárával, a keresztényüldöző Maxentius-szal és seregeivel. Az előző napon Konstantin egy jelenést látott. Látta a keresztet és benne a jelentését: „E jelben győzni fogsz.“ Szent Mihály Arkangyal volt, akit a liturgia, mint „Krisztus zászlóvivőjét“ említi? Mindenesetre hagyja, hogy ő hálás és győztes császár legyen Konstantinápoly egyik külvárosában (Anapel-ben), ahol az első templomot Szent Mihály Arkangyal tiszteletére szentelték fel, a Michaelion-t. Sőt ő a királyságát Szent Mihálynak szentelte.

2015. szeptember 6., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd után XV. Vasárnap - X. Piusz, az Eucharisztia pápája

Minden évben nagy öröm, hogy szeptember első vasárnapján Szent X. Piusz pápa ünnepét ünnepelhetjük, a papi testvériség tisztelt patrónusát. X. Piusz nem csak egy rendkívüli szent volt, de kitűnő reformpápa is. Azt is mondhatjuk, hogy ő az isteni előrelátás által az újkornak küldött nagy reform pápája. Olyan mélyreható megújulásokat vezetett be az egyházban és a kereszténységbe be, melyek egyedül állnak a történelemben és csak  rendkívüli szentségének köszönhetőek.

2015. augusztus 16., vasárnap

Prédikáció: Szent István király

Kedves hívek!

A mai napon ünnepeljük Szent István király ünnepét kápolnánkban, melyet tulajdonképen augusztus 20. tartunk. Egy királyhoz mindig hozzátartozik egy kis történelem is, még akkor is, ha ez a legtöbb embernek itt ismert. A magyar-német kapcsolatok kezdetét a harcos viszályok jellemezték. A Pannónia térségből, ahová a 9. század végén betört be a magyar lovasnemzet, a magyarok félelemben tartották szomszédaikat rablóhadjárataikkal. I. Nagy Ottó győzelme 955-ben volt Lerchfelden. Augsburgnál állította meg ezt a folyamatot.

2015. augusztus 15., szombat

Prédikáció: Nagyboldogasszony - Mária Menybemenetele

Kedves hívek!

1950. november 1-n 800 000 ember töltötte meg a Szent Péter teret. XII. Piusz pápa ekkor kihirdette Mária testi és lelki felvételét a mennyekbe, így az ős századok beli hitet dogmává tette. Ez azt jelenti, hogy azóta ez dogma, azaz a szeplőtelenül fogantatott Istenanya és mindenkoron szűz Mária földi élete beteljesítése után a testével és lelkével felvétetett a mennyei boldogságba.

2015. augusztus 9., vasárnap

Pünkösd utáni XI. Vasárnap - Szent Lőrinc

Kedves hívek!

Holnap ünnepeljük Szent Lőrinc ünnepét. Nagyon jól illik az idei forró, nyári napokhoz, hiszen ismert a történet, hogy a roston sütötték meg és így szenvedett mártírhalált. Szent Lőrinc Róma leghíresebb mártírjai közé tartozik. Mártíriuma 258-ban, Valérián császár alatt volt, az ó-egyház legismertebb eseményei közé tartozik. Ezt a tényt támasztja alá, hogy Róma 7 főtemploma, illetve zarándok temploma közül az egyik Szent Lőrincnek van szentelve.

2015. július 26., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd utáni IX. Vasárnap - Szent Jakab apostol ünnepe

Kedves hívek!

Tegnap Szent Jakab apostol ünnepét ünnepeltük. Jézus által előnyben részesített három apostol közé tartozott, Péter és testvére, az evangelista János mellett. Jakab és János  a halász Zebedeusz fiai, anyjuk Salome volt. Az evangéliumban a két apostolt Jézus Urunk a "mennydörgés fiainak" nevezi, mivel hirtelen természetűek voltak.

2015. július 19., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd után VIII. Vasárnap [hangfelvétel]

A Szent X. Piusz Papi Testvériség (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, Piusbruderschaft) Magyarországon, 2015. július 19-én bemutatott tridenti rítusú szentmiséjén elhangzott Homília, melyet P. Papp Péter atya mondott.

2015. július 12., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd után VII. Vasárnap [hangfelvétel]

A Szent X. Piusz Papi Testvériség (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, Piusbruderschaft) Magyarországon, 2015. július 12-én bemutatott tridenti rítusú szentmiséjén elhangzott Homília, melyet P. Papp Péter atya mondott.

2015. július 5., vasárnap

Prédikáció: Don Bosco

Kedves hívek!

Születésének 200 éves évfordulóját ünnepeljük Don Bosconak, a Torínói fiatalok apostolának. Az elhanyagolt és elhagyott utcagyerekekkel törődött és létre hozott egy szervezetet, mely a mai napig működik. Ezen ünnepi alkalomból, ő lett az idei Jaidhofi fiú gyermektábor patrónusa. Ezért a mai prédikáció, egy rövid összefoglaló Don Bosco életéről lelkiéletünk jobbításához.

Prédikáció: Pünkösd utáni VI. Vasárnap [hangfelvétel]

A Szent X. Piusz Papi Testvériség (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, Piusbruderschaft) Magyarországon, 2015. július 5-én bemutatott tridenti rítusú szentmiséjén elhangzott Homília, melyet P. Papp Péter atya mondott.

2015. június 21., vasárnap

Prédikáció: Zarándoklat Rómába Szent Péter és Pál apostolok ünnepére készülve

Kedves hívek!

A júniusi hónaphoz illően ma egy lelkizarándoklatot teszünk Rómában, ahol meglátogatjuk Péter és Pál apostolok nyughelyét mivel június 29. tartjuk a két apostol ünnepét.

2015. június 7., vasárnap

2015. május 30., szombat

Videó: Papnevelés a 3. évezredben - Jézus Szent Szíve szeminárium

Az Úr megesküdött és nem bánja meg: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
"Juravit Dominus, et non poenitebit eum: Tu es sacerdos in aternum secundum ordinem Melchisedech." [Zsolt 109,6]


Papnevelés a 3. évezredben a Szent X. Piusz Papi Testvériség Zaitzkofen-i [Németország-Bajorország] Jézus Szent Szíve szemináriumában. Az idei papszentelés Június 27-én 9.00 órakor lesz.

2015. május 24., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd

Kedves hívek!

A Szentlelket az "ismeretlen Istennek" is hívjuk. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy méltóan tiszteljük. Próbáljuk meg tehát a jelentőségét jobban megismerni. A Szentléleknek a teremtésnél és a megváltásnál is szerepe volt.

2015. május 10., vasárnap

Prédikáció: Húsvét 5. Vasárnap - Rózsafüzér a mentőkötél és anyai kéz

A Rózsafüzér mint elhagyhatatlan mentőeszköz a mai világunkban.

Kedves hívek!

Aki manapság a Rózsafüzért imádkozza, az azt a gyanút veti fel, hogy katolikus hitét megőrizte. Sok kispap meséli a modern szemináriumokból, ha a Rózsafüzért imádkozzák, automatikusan azzal gyanúsítják meg őket, hogy konzervatívok, vagy rosszabb esetben "Lefebvre-ista" beállítottságúak. A II. Vatikáni zsinat újításai hozták ezeket az állapotokat.

2015. április 19., vasárnap

Prédikáció: Jó Pásztor vasárnap.

Kedves hívek!

"Miből áll az ember legvégső boldogsága?"
Gondolatok Joseph Pieper könyvéből, a "Glück und Kontemplation" és "Musse und Kultur"

Hova vezet minket a Jó Pásztor?

Ennek a kérdésnek szeretnénk ma utánajárni. Ez a kérdés a "boldogság", az emberi élet legvégső célja. Ezt szeretnénk a húsvéti időben feltenni.
Mi a legvégső boldogság nyugati hagyományunkban? Joseph Pieper, Aquinói Szent Tamás filozófiájától inspirálva ír erről a kérdésről a "Boldogság és Kontempláció" című könyvében.

2015. április 5., vasárnap

Prédikáció: Húsvét Vasárnap

Kedves hívek!

Szent Pál a mai olvasmányban kiáltja hozzánk:"... húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták!" És a Glóriában is énekeljük:"Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit." Hogyan létezik az, kérdezhetnénk, hogy a Húsvéti Szent misében ennyit beszélünk a halálról? Pius Parsch kanonok egy magyarázatában a mai ünnephez következőt írja: "Ne a feltámadásra figyelj, hanem Krisztus halálára a Húsvéti Szent mise témájára." (Pius Parsch:"Das Jahr des Heiles", Klosterneuburg bei Wien 1952)

2015. március 15., vasárnap

Prédikáció: Nagyböjt IV. Vasárnap

"A" Kedves testvérek!

A mai negyedik nagyböjti vasárnapot örömteli alaphangulatban ünnepeljük és ebben hasonlít a második nagyböjti vasárnaphoz. A második vasárnap evangéliuma a Táborhegyre vezetett minket, Krisztus színeváltozásában mutatja meg magát, Istensége világít fel. A mai vasárnap is örömmel tölt el minket. 

2015. március 1., vasárnap

Prédikáció: Nagyböjt II. Vasárnap - Európa a Golgotán épül

"A legsúlyosabb, legmélyebb és legvégzetesebb gyökere a reformoknak véleményem szerint a liturgiareform" (Marcel Lefebvre érsek)"
Kedves testvérek!

A fent említett idézet Lefebvre érsektől származik, amely 1977. március 6-án hangzott el egy müncheni előadásán. Az, hogy a szentmisének milyen jelentős szerepe van, azt a következőkben halhatjuk:

2015. február 15., vasárnap

Prédikció: Qinquagesima vasárnap

Kedves testvérek!

Az énekek éneke. A Szeretet Himnusza. A mai Szent Lecke nem hiába híres. Az igazi keresztény szeretet erről szól. Szinte minden bekezdésnél megvallhatjuk magunknak: "Ez nehezemre esik", vagy "ettől még messze vagyok".

Azokra a szavakra gondolok mint:

2015. február 1., vasárnap

Prédikáció: Gyertyaszentelő Boldogasszony

Kedves hívek!


"Lumen ad revelationem gentium. Fény a népek világosságára."
Ezt a dicshimnuszt énekli az agg Simeon, amikor a kis Jézust tartja kezében, ez hangzik el a mai ünnepen is. A Kisjézust még az anyja kezében látjuk de ő már feláldozza. Ez az átmenetet a karácsonyi időszakból a húsvéti időszakba.

2015. január 18., vasárnap

Prédikáció: Vízkereszt utáni második Vasárnap

Kedves hívek!

A házasság manapság közönséges dologgá vált, "világi dologgá" ahogy Luther mondta és ezért manapság lekicsinyelve, világiasan és tiszteletlenül kezelik. Isten teremtési rendjében viszont a házasság szentély. Egy olyan szentély, ahol lelkek érlelődnek isten megszentelő kegyelmében és pedig a házastársak lelkei. Egy szentély, ahol a lelkek felnőnek " ...gyarapodnak bölcsességben, korban és kedvességben..." mint a gyerekek. 

2015. január 10., szombat

Magyarország papot adott a Piusz közösségnek

Gratulálunk és hálát adunk a mindenható Atyaistennek és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak, hogy lenézett reánk magyarországi katolikusokra, akik az egyház kétezer éves tanítása szerint élünk és eddig idegen nyelven, többségében német nyelvű pasztorális ellátást kaptunk. 24 évvel azután, hogy Schmidberger atya Magyarországon előadást tartott közel 200 résztvevő előtt, majd a Szent X. Piusz Papi Testvériség megkezdte magyarországi szolgálatát, 5 évvel azután, hogy a közösség kilépett Budapestről és Miskolcon is megkezdte szolgálatát, majd az őszi tartományi elöljárói kelet-magyarországi látogatás után a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén ünnepélyes fogalmat tett Papp Péter atya, aki befejezte tanulmányait a Bajorországi Zaitzkofenben. Most az Ő életútját fogjuk bemutatni.
Szerkesztő

2015. január 6., kedd

Prédikáció: Három király ünnepe - Vízkereszt

Kedves testvérek!

A mai ünnep az egyház egyik legrégebbi ünnepe. Három bölcs jön a távolból, hogy az újszülött királyt imádja. Izrael nagyjai nem jöttek, hogy üdvözöljék a megváltót. Pogányok jönnek messziről, hogy az Istengyermeket köszöntsék. Így már gyermekkorában kirajzolódik, ami később bekövetkezik: Izrael népe nem fogadja el a Messiást, így az evangéliumot távoli országokban, a pogányoknak fogják lesz hirdetni, a görögöknek, a rómaiaknak, Afrikaiaknak, Európaiaknak, Szíreknek és Kis Ázsiaiaknak.

2015. január 4., vasárnap

Prédikáció: „Jézus Szent Neve” Ünnep

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Kedves testvérek!

A mai ünnep egy kiegészítés a Január 1. ünnephez, az Úr körbemetéltetéséről. A körbemetélésnél, a születés utáni nyolcadik napon kapta a gyermek a nevét. Az Úr neve "Jézus". Mit jelent ez a név? A válasz: A NÉV tulajdonképen egy dolog, vagy élőlény jelentését fejezi ki.