A fenti naptár a következő, nyilvános megosztási linken beágyazható asztali naptárakba, mint a Thunderbird Lightning kiegészítőjébe, vagy az Outlook-ba, de minden olyan Naptárba is, mely képes kezelni az *.ICS kiterjesztést. Link: https://www.google.com/calendar/ical/magyarpredikaciok%40gmail.com/public/basic.ics

2015. november 1., vasárnap

Prédikáció: Mindenszentek ünnepe

Kedves Hívek!

„Az Egyház ünnepli ezt az igazi keresztény családi ünnepet…“: így nevezi a német nyelvű kis misekönyv November 1-jét. Örömmel gondolunk azokra, akik már otthon élnek, vagyis az Örök Hazában, a Mennyben élnek. Nemcsak a hivatalosan kanonizált szentek ők, hanem mindazok, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg. Hacsak még a tisztítótűzben vannak.


Egy másik idevonatkozó részlet a kis misekönyvből: „Ez a főünnep a liturgikus év vége előtt hálát ad Istennek a megszentelő kegyelem teljességéért és minden szentek erényeinek gyümölcséért."

Ezen szentek és boldogok között vannak néhányan, akiket ismerünk is. Emlékezhetünk a sok jóra és hívőre. Lehet, hogy az érintett személy a halál órájában jó szentgyónást végzett, a betegek szentségét, a szentáldozást és a feloldozást is megkapta. Ez egy különleges kegyelem.

Mennyi őse egy-egy családnak, a rokonoknak, lesz a szentek között a Mennyben? Nagyapák és nagymamák, dédapák és dédanyák? Nem tudjuk. Őseink közül biztosan voltak mélyen hívő katolikusok, akik az Egyházzal és a Szentmiseáldozattal kapcsolatban álltak.

A család alapvető fontosságú az ember számára – ezt hirdetik számunkra a mai ünnepen. A keresztény család kicsiben és nagyban, ebben a világban, mint a túlvilágon létezik. Ez egy különösen szép ajándéka Istennek. Az Isten-, és felebaráti szeretet, ez a két főparancs, ragyog a legfényesebben a család körében.

Amit elmondhatunk ennek az ünnepnek történetéről:
A Mindenszentek ünnepe Keleten a 4. századig megy vissza: amikor a szent vértanúkat ünnepelték. Rómában, a Pantheonban 610. Május 13-án volt, amikor elrendelték, hogy ezt a híres pogány épületet, ezt a nagy kupolát és templomot az Isten Anyjának tiszteletére, valamint az összes szent vértanú tiszteletére szenteljék fel. A vértanúk emlékeinek egy nagy része átkerült a templomba.
Abban az időben a húsvéti időszakban ünnepelték ezt az ünnepet. IV. Gergely pápa (827 – 844) November 1-re tette át az ünnepet. Ez nagyon is találó, mert az aratási időszak végén van.

Ez lelkileg azt jelenti, hogy: Krisztus megjelenik, hogy mindenki számára megadja a jutalmat, amelyet megérdemlünk. A szentek az aratás, akik már a csűrben vannak, vagyis a Mennyben, nyugalomban vannak; Igen, ők jó búza módjára növekedtek az életben, amint az Evangélium mondja.

Vessünk egy pillantást a Mennyre:

A zsolozsmában a pap ezt imádkozza a Vesperásnál (Magnificat Antifona):
Hogy a dicsőséges királyság, ahol az összes szentek Krisztussal együtt örülnek; fehér ruhába öltözve, követik a Bárányt, ahová ő megy!
Szent János apostol a Jelenések könyvében számunkra bepillantást enged a Mennybe. Ő írja:
Láttam egy nagy sereget, amelyet senki sem tudott megszámlálni, minden nemzetből a trónja előtt“; Azután hallottam amint éneket zengtek a Megváltónak: „Megváltottál minket, Ó Urunk és Istenünk, a te véredben minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
Amint ebben a versben látható, Krisztus megérdemli a sajátos imádást és a Matutinumnál az Egyház így hívja a zsolozsmában:
A Királyok Királyát, az Urat, akarjuk imádni, mert Ő maga a szentek koronája.

Két ok lesz a Mennyben a különleges tiszteletre:

Ott vannak a vértanúk és a szűzi lelkek: ők a két különleges nyertesei a győzelmi koszorúnak, amely a Krisztus katonáit díszíti.

Igen, ez így van, miként Szent Pál mondja: „Ennek az életnek szenvedései nem mérhetők a jövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.“

Végül:

Örüljünk ma Mindenszentek ünnepén az Ég Szentjeinek. Dicsérni akarjuk az Urat a szentek kórusáért, az Isten Anyjáért, Szent Józsefért és a sok ismert és ismeretlen szentért. 

Haladjunk ebben az életben bátran azon az úton, amely a mai evangéliumi Nyolc Boldogság előképe, nevezetesen, amelyet Hegyibeszédnek nevezünk. Ha mi, mint katolikusok megvívjuk a jó harcot, egy nap látni fogjuk a kedves szentek egységét a Mennyben. Igen, a szentek segítségével mi is elérhetjük az Örök Hajlékot.

Ámen.