A fenti naptár a következő, nyilvános megosztási linken beágyazható asztali naptárakba, mint a Thunderbird Lightning kiegészítőjébe, vagy az Outlook-ba, de minden olyan Naptárba is, mely képes kezelni az *.ICS kiterjesztést. Link: https://www.google.com/calendar/ical/magyarpredikaciok%40gmail.com/public/basic.ics

2015. szeptember 20., vasárnap

Prédikáció: Pünkösd után 17. Vasárnap - Szent Mihály arkangyal ünnepére

Kedves Hívek!

312. október 29-én Konstantin császár Rómából megütközött társcsászárával, a keresztényüldöző Maxentius-szal és seregeivel. Az előző napon Konstantin egy jelenést látott. Látta a keresztet és benne a jelentését: „E jelben győzni fogsz.“ Szent Mihály Arkangyal volt, akit a liturgia, mint „Krisztus zászlóvivőjét“ említi? Mindenesetre hagyja, hogy ő hálás és győztes császár legyen Konstantinápoly egyik külvárosában (Anapel-ben), ahol az első templomot Szent Mihály Arkangyal tiszteletére szentelték fel, a Michaelion-t. Sőt ő a királyságát Szent Mihálynak szentelte.

Egy másik történelmi esemény: Attila, a Hunok királya, 452. tavaszán félelmetes seregeivel Róma falainál állt. Valentian császár és tisztjei csak a menekülésre gondoltak. Így a rémült lakosság az egyetlen megmaradt lehetséges védelmezőhöz, Nagy Szent Leó pápához fordult.

Elhatározta, hogy egy halálos vállalkozásba kezd. Fegyvertelenül szembe akart nézni Attilával és meg akarta kérni, hogy kímélje meg Rómát és lakosságát. Mielőtt Attila elment, meghagyta, hogy Rómát Szent Mihálynak szenteljék. Azután ő elment és a következő hihetetlen dolog történt: Attila hajlandó volt arra, hogy váltságdíjért megkímélje Rómát. Ezért hálaképpen a Via Salaria-n, Róma kijáratánál, egy templom épült Szent Mihály tiszteletére és azt Szent Mihály angyal építette. A templom ma már nem áll, de ennek a templomnak a szentelési napja megmaradt: ez mind a mai napig Szent Mihály Arkangyal ünnepnapja, Szeptember 29.

További híre szentélyeket találunk az Arkangyal tiszteletére szentelve a középkorból Monte Garganonál (500 körül) és a Mont-Saint-Michel-t Észak-Nyugat Franciaországban (700 körül).

Franciaországban III. Kildebrert király 710-ben a királyságát az Arkangyalnak szenteli és Martell Károly 732-ben közép-Franciaországban az Arkanygal segítségéért könyörög, amikor az eddig veretlen szaracénok Portiers-nél támadnak, majd a muszlim seregek vereséget szenvednek és Martell Károly nem titkolja: Szent Mihály Arkangyalnak köszönhető a győzelem.

Orleans-i Szent Johanna az Arkangyaltól vezettetve megkapta az utasítást, hogy Franciaországot megmentse az angolok kezéből. A 17 éves lány vezette a seregeket és hála az ő befolyásának, a franciák 1429-ben győztek Orleans-nál az angolok felett és ez megadta a háború döntő fordulatát.

Nem alaptalanul imádkozzuk XIII. Leó pápa imádságát a csendes Szentmise végén: „Szent Mihály Arkangyal védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk...

A Jelenések könyve 12,7-ben harcol és győz a sárkányok felett. Ez áll itt:
Ekkor nagy harc támadt az égben: Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal. A sárkány és angyalai harcoltak, de nem diadalmaskodtak, sem helyük nem volt többé az égben.

A „Mihály“ név jelentése: „Ki olyan, mint Isten?“. Ez a kiáltása a jó angyalnak a Lucifer és lázadó seregével szembeni harcban. „Ki olyan, mint Isten!“ – Ez egy lenyűgöző kiáltás, amely felszólítja az igazi tudást és alázatra hív meg. Különösen ebben a korban van szükségünk erre az erősebb felszólításra, hogy az emberek megtudják, hogy ők teremtmények: Isten  teremtette őket, Istentől függnek  és Istenre, mint legfőbb célra és jóra vannak rendelve.

Az Egyház szüntelenül azt tanítja nekünk, hogy az angyalok hatással vannak az emberekre, mind a jó, mind a rossz angyalok. Loyolai Szent Ignác a Lelkigyakorlatos könyvének végén , a „Lelkek megkülönböztetése“ résznél leírja ezt a befolyást. Ezt mondja:
Ahol a döntéshozásban megtisztulás van a bűneiktől és a mi Urunk Istenünk szolgálatában… a gonosz lélek elválaszthatatlanul harap, szomorú, ahogy választottak és be kell látniuk a végességüket… A jó lelkek természetükből adódóan bátorságot és erőt, vigasztalást, könnyeket, megtérést és nyugalmat adnak, azáltal, hogy minden akadályt könnyen túlszárnyalnak, azért, hogy továbbra is a jót tegyék.

Mivel Szent Mihály Arkangyal tiszteletének ünnepe Szeptember 29-én van és a közelgő Őrzőangyalok ünnepe Október 2-án van, újra akarjuk az angyalokat buzgón tisztelni. Különösen az őrangyalunkat, aki minket naponta vezet és oltalmaz.

Ezek a megjegyzések választ adnak erre a kérdésre: Fontos még manapság is az angyalok tisztelete?
Nevezetesen tudunk erre válaszolni: Az angyalok tisztelete fontosabb, mint valaha, mert újra olyan időben élünk, amikor az újpogányság a kereszténység ellen ismét gyűrűzik. Ebben a harcban szükségünk van Szent Mihály Arkangyalra és a többi angyalra, akik bátorságot és erőt csepegtetnek a lelkünkbe.

Kérjük Máriát, az angyalok Királynőjét, hogy küldje számunkra is naponta Isten követeit.
Amen.