A fenti naptár a következő, nyilvános megosztási linken beágyazható asztali naptárakba, mint a Thunderbird Lightning kiegészítőjébe, vagy az Outlook-ba, de minden olyan Naptárba is, mely képes kezelni az *.ICS kiterjesztést. Link: https://www.google.com/calendar/ical/magyarpredikaciok%40gmail.com/public/basic.ics

2015. szeptember 27., vasárnap

Nyilatkozat - A menekült dráma és az Imakuláta

Döbbenettel állunk a jelenlegi menekültdráma előtt, amely egyre nagyobb és aggasztóbb méreteket ölt. Nemcsak a bevándorlók nyomorúsága aggaszt minket, hanem kontinensünk, Európa jövője is, melyet teljesen elfoglalnak és további inváziók fenyegetik. Az Európai Unió politikusainak a tervtelensége szintén aggódással tölt el minket. Miközben országaink a káoszba süllyednek el, ők e gigantikus kihívás megoldási lehetőségein veszekednek. Szinte két hete nem lehet a vonttal Budapestre utazni mivel az ottani Keleti pályaudvar gyakorlatilag meg van szállva, a bevándorlók csatákat vívnak a rendőrséggel.

Nem lehet attól a gyanútól szabadulni, hogy ez az egész dolog szervezve és irányítva van. Szemtanúi vagyunk az apokaliptikus forgatókönyvek kezdetének, mely az Antikrisztus útját egyengeti a világuralomhoz.

A keresztény országok utolsó maradékait akarják szétverni, hogy utána a romokon egy szocialista típusú "Multikulturális Paradicsomot" építsenek fel, egy összevegyített, önazonosság nélküli lakossággal, mely nem rendelkezik múltbéli gyökerekkel, hanem csak manipulálható, tetszés szerint kicserélhető világpolgárokkal.
Lehet, hogy ezek a spekulációk merésznek tűnnek, de ha megfigyeljük a jelenlegi társadalom-politikai folyamatokat Szent János Jelenések könyve fényében, akkor nagyon sok minden, tisztán láthatóan, az ott prófétált Antikrisztus uralmára mutat. Főleg akkor, ha megnézzük az új álvallást, a Gender-Öko ideológiát, mely célja nyilvánvaló: a kereszténységet kell leváltania.

"Misszionáriusai" az új hitet minden politikai és média erővel terjesztik, és dogmatikus tévedhetetlenséggel lépnek fel a védelmében, amely nem tűr ellentmondást. Kóstolót adnak a jövőbeli önkényuralomból, de ez most ne foglalkoztasson minket.

Fontosabb ezeknek a leírhatatlan és drámai folyamatoknak a valódi okát feltárni, mely Európában és máshol történnek.

Okokat könnyen felsorolhatunk: Háborúk és korrupt kormányok lehetnek például kiváltó okai a mai menekültáradatnak. A kulisszák mögötti sötét szabadkőműves mesterkedések is közrejátszathatnak.

Az uralkodó humanista "Jó-emberek/Gutmenschen" mentalitás pedig megkönnyíti az egészet. A valódi okok kutatásában viszont tovább kell lépnünk. A háborúk, a politikai rendszerek és az ideológiák az ember bűnös természetében találják meg a mélyebb okokat.

Bűn nélkül nem lenne háború, vagy tévtanítás. Az emberek bűnösségén viszont nem lehet túllépni, Jézus Krisztusnak, az Isten fia nélkül, aki a világba jött, hogy megváltsa az embereket a bűntől. Ahol a bűn diadalmaskodik, oda a megváltás kegyelme még nem ért el. Viszont ahol Krisztus békeuralma kiteljesedett, ott Sátán hatalma lecsökkent és az igazság, a szeretet civilizációja épül fel.

Az egyház 2000 éves missziós története sok példát mutathat ezen igazság bizonyításához.

Így tehát a probléma, a mai nyomorúság megoldása szemeink előtt áll: Egyszerűen és tisztán Jézus Krisztus urunkban. "Nincs üdvösség senki másban." (ApCsel 4,12) Minden más erőfeszítés eleve kudarcra van ítélve. Hozzá kell minden embert vezetni, mert Ő "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6).

Hogy ez miért nem történt még meg a kereszténység 2000 éve alatt? Jogos a kérdés és a ráadott válasz egy drámát rejt magában: A keresztények nem elég keresztények! "A gonosz hatalma a Jók gyengeségében rejlik." mondja Szent X. Piusz pápa. Minden sarkon és végen hiányzik a szentség, a meggyőződés és a misszionáriusi szeretet!

Konkrét leszek. A szabadkőművesek, a korrupt politikusok, az újságírók és tanárok bizonyára nagy és vészterhes szerepet játszanak a világ történetében, de az igazi kérdés az - és most a saját orrunknál kell megfogni magunkat -, hogy áll a dolog a saját szentség utáni törekvésemmel, az én hitbéli meggyőződésemmel és misszionáriusi szeretetemmel?

Minden ember nemcsak a saját maga üdvözüléséért felelős, de Krisztus uralmáért is.

Az életszentség és misszionáriusi törekvés kegyelmek, melyeket a Szűzanya közvetít nekünk. Hozzá kell menekülnünk, ha hasznos munkások szeretnénk lenni az Úr szőlőskertjében és Krisztus harcosaiként.

Az Immakuláta (Szeplőtelen/bűntelen Szűzanya) a nagy jel, amely az apokalipszis egén jelent meg, az antikrisztusi hatalmak legyőzéséhez.

Ő a királynő, akinek a zászlója alatt az összes újkori szent, mint pl. Grignion de Montfort vagy Maximilian Kolbe felkerekedett szellemi hódító hadműveleteikhez.

Engedjük Kolbe atyát röviden szóhoz jutni. "Aki természetfeletti életet szeretne élni, kapaszkodjon az isteni kegyelem anyjához. Aki meg akar térni és szentség után törekszik menedéket kell nyernie a Szűzanyánál, mivel ő az összes kegyelem közvetítője. Az a titok, hogy mindent az Immakuláta által kapunk, nem nagyon ismert. Ez az oka annak, hogy ezt hirdetjük. De ennél több is: Az egész világot meg kell hódítanunk az Immakulátának."

Most októberben ezért is tartsuk a Rózsafüzért kezünkben, imádkozzunk bizalommal és keressünk menedékünket a Rózsafüzér királynőjénél, szüntelenül kérve azt, amiben manapság hiányt szenvedünk, és ami az egyetlen mely nem csak Európa de az egész világ jövőjét biztosítja: Szentség és a misszionáriusi szeretet.

Jaidhof, 2015. szeptember 4.


Pater Stefan Frey
Tartományi elöljáró, Ausztria
Szent X. Piusz Papi Testvériség


Megjegyzés: az állásfoglalás a Szent X. Piusz Papi Testvériség német nyelvű, ausztriai "Mitteilungsblatt" [2015. októberi] kiadványában jelent meg.