A fenti naptár a következő, nyilvános megosztási linken beágyazható asztali naptárakba, mint a Thunderbird Lightning kiegészítőjébe, vagy az Outlook-ba, de minden olyan Naptárba is, mely képes kezelni az *.ICS kiterjesztést. Link: https://www.google.com/calendar/ical/magyarpredikaciok%40gmail.com/public/basic.ics

2015. december 6., vasárnap

Prédikáció: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

Kedves hívek!

Adventben várjuk a mi Urunk, Üdvözítőnk és Megváltónk eljövetelét. Az Ószövetség által készülünk fel erre, azonban közvetlenül egy választott Edény, a Szeplőtelen Fogantatás által. Azonban ez egyáltalán lehetséges: Mária eredendő bűn nélkül fogantatott? Hogyan is egyeztethető össze azzal a hittétellel, miszerint: Minden embernek szüksége van a megváltásra, vagyis: ez megköveteli az üdvösség szükségességét Jézus Krisztus által, mivel van eredendő bűn.
Először is a válasz erre a kérdésre: Mi az eredendő bűn?

Az eredendő bűn a megszentelő kegyelemtől való megfosztottság. Ez az állapot az ősszülők adóssága a vétkük miatt, nevezetesen Ádámé.

Először is a szent keresztségnél az eredendő bűn vissza lesz fizetve és a megszentelő kegyelem lesz elküldve a léleknek.

Mária Szeplőtelen Fogantatása a katolikus hitrendszer fontos igazságait minden bizonnyal kifejezi. Ezt az igazságot a nagy teológusok vitatták a középkorban:

Sokan gondolták: Szűz Mária is eredendő bűnben született, mert minden embernek Krisztustól megváltottnak kell lennie. Nincs kivétel. Ez Szűz Máriánál is így van? Neki is Krisztustól megváltottnak kell lennie? Igen, Szűz Máriánál is így van, neki is Krisztustól megváltottnak kell lennie.

Ezért mondta egy teológus, mint Aquinói Szent Tamás, hogy a Szeplőtelen Fogantatás nem lehetséges. Mária valószínűleg az eredendő bűnben fogant anyja, Anna méhében. Ebben tévedett.

Clairvaux-i Szent Bernát úgy értelmezi, hogy Mária megszentelődött a fogantatás után, de még az anyaméhben.

Lehetséges ez: Máriát megsebezte az eredendő bűn, úgyszólván, a sátán hatalma megsebezte őt? Ő, akinek a Megváltót kellett megszülnie? Ez aligha képzelhető el: Mária megromlott az eredendő bűntől? Nem! Kell, hogy legyen más megoldás.

A helyes megoldást a ferences szerzetes és nagy teológus, Dun Scotus († 1308) adta meg. Ő mondta: Igen, Krisztusnak kellett minden embert megváltania, Máriát is. Azonban Mária teljesen ép maradt az eredeti bűntől, mert Isten előrelátóan megőrizte őt Jézus Krisztus érdemei által ettől a sérüléstől. Scotus az elő-megváltásról beszél.

Tehát a két összeférhetetlen igazságot egyesíteni lehet:
  1. Máriának is szüksége van Krisztus megváltására;
  2. Mária mentes volt az eredeti bűntől.
Ez az igazság egy másik igazságot pontosít. Így szól: az összes többi ember, habár megsérült az eredeti bűntől, annyira meggyengült, hogy hajlik a rosszra.

Csak Máriáról mondhatjuk el az ének szavaival: „Tota pulchra es, Maria: et macula originalis non est in te. - Teljesen szép vagy, Mária: az eredeti bűn foltja nincs meg benned.

Az eredeti bűnnek ezen igazságát tagadják és támadják a liberálisok és ateisták. Ezt mondják: Az ember eredendően jó. Nem hajlik a gonoszra. Ez egy súlyos, végzetes, szörnyű tévedés.

A sok tévedés, amelyek manapság terjednek, két fő tévedésre vezethető vissza. Így foglalta össze levelében a spanyol Donoso Cortes politikus, amelyet IX. Piusz pápának írt 1852-ben.
  1. Alapvető tévedés: Isten távol van és nem törődik a teremtményeivel. Ő egy távoli világépítő mester.
  2. Alapvető tévedés: Az ember erős és jó, aki képes mindennel megbírkózni, így nincs szüksége Istenre. Az ember büszke a technikára, tudományra és haladásra. Azt hiszi magáról, hogy ő Isten. Mindenki mindent megtehet.
A Szeplőtelen Fogantats dogmája, amelyet IX. Piusz pápa hirdetett ki 1854-ben,  felhív minket az évezredes hitigazságra való emlékezésre:
Ádám és Éva óta az emberi nem megromlott az eredeti bűn miatt. Az emberek nemcsak egyszerűen jók, hanem az eredeti bűn által a rosszra hajlanak.

A „Salve Regina“-ban imádkozzuk: „Hozzád kiáltunk Éva nyomorúlt gyermekei. Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén.…
  • Mi Máriához tudunk fordulni, Máriához tudunk emelkedni; mert ő olyan, mint ahogyan a Lorettói litániában imádkozzuk;
  • A Hajnalcsillag, mert megelőzi a felkelő Napot, a Megváltót;
  • Ő a Frigyláda, aki megmenti az emberiséget a pusztulástól;
  • Ő a Frigyszekrény, aki a tiszta fehér Mannát, nevezetesen a mi Urunkat, Jézus Krisztust a méhében hordozta.

Ő az Aranyház, nevezetesen a Jeruzsálemi Templom. Ez az Isten háza kívül valóban vakító fehér volt (jelezve a szeplőtelenséget) és belül arannyal (jelezve Isten szeretetét). Mária tiszta volt minden bűntől és belül telve volt Isten szeretetével.

Végül:

Így áll magasan Adventben – mint egy ragyogó csillag – a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. A Szabadító, a Megváltó eljön és Mária által jön el. Ő az Aranyedény, aki méltó volt arra, hogy a Megváltót hordozza. Máriához kell menekülnünk. Ő fog megvédeni minket a gonosz csapdáitól és ő fog kimenteni minket a bűnnel teli világból és elvezetni az Örök Életre. Ezek az ígéret szavai, amelyeket a mai ünnep olvasmányában hallunk:
Boldog ember, ki engem hallgat és ki ajtómnál vigyáz naponként és várakozik ajtóm felénél. Aki engem megtalál, életet talál és üdvösséget merít az Úrtól.

Ámen